Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

HIPOL AD ODŽACI

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaHIPOL AD ODŽACI
Pravni satus izdavaocaOTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaINDUSTRIJSKA ZONA BB
ODŽACI
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.hipol.com
Datum osnivanja25.11.1976.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 62622/2007
Maticni broj08105472
PIB - poreski identifikacioni broj101430241
Tekući računi i banke kod kojih se vodeNLB BANKA AD BEOGRAD310-4547-55
HYPO ALPE-ADRIA BANK AD BEOGRAD165-2829826
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD205-189629-09
Šifra delatnosti02016
Osnovna delatnostPROIZVODNJA PLASTIČNIH MASA-PRIMARNI OBLICI
Ime i prezime direktoraPAVEL PETROVIĆ
Ime i prezime osobe za kontaktBOSILJKA BOBAN,rukovodilac finasija
Telefon025/464-700
Faks025/464-702
e-mailoffice@hipol.rs

HIPOL AD ODŽACI najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
08.09.2017.Tip dokumentaIsključenje akcija izdavaoca sa MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci
10.07.2017.Tip dokumentaOdluka o produženju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Hipol a.d. , Odžaci
10.04.2017.Tip dokumentaOdluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci
07.03.2017.Tip dokumentaRešenje o prestanku privremene obustave i organizovanju nastavka trgovanja akcijama na MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci
07.12.2016.Tip dokumentaRešenje o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - Hipol a.d. , Odžaci
24.11.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
20.10.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
13.07.2016.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Hipol a.d. , Odžaci
11.07.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Tip dokumentaOstale informacije - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Hipol a.d. , Odžaci
01.07.2016.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
24.05.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
04.05.2016.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2015. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
29.03.2016.Tip dokumentaOtkazana Skupština akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
11.03.2016.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
30.11.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
21.10.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara ISPRAVLJEN - Hipol a.d. , Odžaci
08.10.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
26.08.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.