Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

HIPOL AD ODŽACI

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaHIPOL AD ODŽACI
Pravni satus izdavaocaOTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaINDUSTRIJSKA ZONA BB
ODŽACI
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.hipol.com
Datum osnivanja25.11.1976.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 62622/2007
Maticni broj08105472
PIB - poreski identifikacioni broj101430241
Tekući računi i banke kod kojih se vodeNLB BANKA AD BEOGRAD310-4547-55
HYPO ALPE-ADRIA BANK AD BEOGRAD165-2829826
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD205-189629-09
Šifra delatnosti02016
Osnovna delatnostPROIZVODNJA PLASTIČNIH MASA-PRIMARNI OBLICI
Ime i prezime direktoraPAVEL PETROVIĆ
Ime i prezime osobe za kontaktBOSILJKA BOBAN,rukovodilac finasija
Telefon025/464-700
Faks025/464-702
e-mailoffice@hipol.rs

HIPOL AD ODŽACI najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>;
12.06.2012.Tip dokumentaPredlog Osnivačkog akta - Hipol a.d. , Odžaci
12.06.2012.Tip dokumentaPredlog Statuta - Hipol a.d. , Odžaci
12.06.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
18.05.2012.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2011. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
30.03.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
22.02.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
07.12.2009.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009.godine - Hipol a.d. , Odžaci
14.07.2009.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2008.godinu - Hipol a.d. , Odžaci
15.01.2008.Tip dokumentaBitan događaj - Hipol a.d. , Odžaci
03.12.2007.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja - Hipol a.d. , Odžaci
04.10.2007.Tip dokumentaUključenje na VBT - HPOL - Hipol a.d. , Odžaci
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.