Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

HIPOL AD ODŽACI

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaHIPOL AD ODŽACI
Pravni satus izdavaocaOTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaINDUSTRIJSKA ZONA BB
ODŽACI
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.hipol.com
Datum osnivanja25.11.1976.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 62622/2007
Maticni broj08105472
PIB - poreski identifikacioni broj101430241
Tekući računi i banke kod kojih se vodeNLB BANKA AD BEOGRAD310-4547-55
HYPO ALPE-ADRIA BANK AD BEOGRAD165-2829826
KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD205-189629-09
Šifra delatnosti02016
Osnovna delatnostPROIZVODNJA PLASTIČNIH MASA-PRIMARNI OBLICI
Ime i prezime direktoraPAVEL PETROVIĆ
Ime i prezime osobe za kontaktBOSILJKA BOBAN,rukovodilac finasija
Telefon025/464-700
Faks025/464-702
e-mailoffice@hipol.rs

HIPOL AD ODŽACI najnovije informacije

<<|<|1|2|3|>|>>
27.07.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
27.07.2015.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
27.07.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
03.06.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
13.05.2015.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Hipol a.d. , Odžaci
04.05.2015.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2014. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
09.02.2015.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
04.12.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
09.07.2014.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
09.07.2014.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Hipol a.d. , Odžaci
30.05.2014.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
30.05.2014.Tip dokumentaPredlog izmene i dopune Statuta - Hipol a.d. , Odžaci
29.04.2014.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2013. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
03.12.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
08.08.2013.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2012. godinu - Hipol a.d. , Odžaci
26.06.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
21.05.2013.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Hipol a.d. , Odžaci
06.02.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
08.01.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
02.07.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Hipol a.d. , Odžaci
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.