Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD
Pravni satus izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaMARKA MILJANOVA 15
NOVI SAD
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.elektroporcelan.co.rs
Datum osnivanja27.01.1992.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 14214/05
Maticni broj08008418
PIB - poreski identifikacioni broj100452835
Tekući računi i banke kod kojih se vodeSberbank Srbija AD Beograd285-1001000000689-86
Komercijalna banka AD Beograd205-185683-13
Banca Intesa AD Beograd160-932187-25
Credit Agricole Banka Srbija ad Novi Sad330-15007087-20
Šifra delatnosti02343
Osnovna delatnostProizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
Ime i prezime direktoraStefan Stojković
Ime i prezime osobe za kontaktStefan Stojković
Telefon021 661 55 56
Faks021 423 782
e-mailinfo@elektroporcelan.com

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|2|3|4|5|6|>|>>
06.05.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za I polugodište 2011. godine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
15.10.2010.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
30.08.2010.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.08.2010.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2009. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
24.11.2009.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2009. godine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.10.2009.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
04.08.2009.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
27.07.2009.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
26.05.2009.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2009. godine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.12.2008.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.11.2008.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2008. godine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
29.08.2008.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2007.godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
29.08.2008.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
29.08.2008.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2007.godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
27.05.2008.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2008. godine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
25.12.2007.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
25.12.2007.Tip dokumentaSazivanje vnredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
24.07.2007.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.05.2007.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.