Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD
Pravni satus izdavaocaAkcionarsko društvo
AdresaMARKA MILJANOVA 15
NOVI SAD
REPUBLIKA SRBIJA
Web adresawww.elektroporcelan.co.rs
Datum osnivanja27.01.1992.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 14214/05
Maticni broj08008418
PIB - poreski identifikacioni broj100452835
Tekući računi i banke kod kojih se vodeSberbank Srbija AD Beograd285-1001000000689-86
Komercijalna banka AD Beograd205-185683-13
Banca Intesa AD Beograd160-932187-25
Credit Agricole Banka Srbija ad Novi Sad330-15007087-20
Šifra delatnosti02343
Osnovna delatnostProizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
Ime i prezime direktoraStefan Stojković
Ime i prezime osobe za kontaktStefan Stojković
Telefon021 661 55 56
Faks021 423 782
e-mailinfo@elektroporcelan.com

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|2|3|4|5|6|>|>>
25.06.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
13.06.2013.Tip dokumentaDopuna dnevnog reda vanredne skupštine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
07.06.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
27.05.2013.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.05.2013.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2012. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
08.05.2013.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
19.03.2013.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
09.07.2012.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
19.06.2012.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
12.06.2012.Tip dokumentaPredlog izmene Statuta - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
12.06.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
06.04.2012.Tip dokumentaIspravka tehničke greške - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.04.2012.Tip dokumentaStatut - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.04.2012.Tip dokumentaUgovor o organizovanju - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
02.04.2012.Tip dokumentaSazivanje Skupštine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.11.2011.Tip dokumentaIzjava o šestomesečnom planu poslovanja za II polugodište 2011. godine - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
19.09.2011.Tip dokumentaIzvod iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
09.09.2011.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
20.07.2011.Tip dokumentaGodišnji izveštaj o poslovanju za 2010. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
11.07.2011.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.