Informacije izdavaoca

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD

Matični podaci

(prikaži matične podatke)

ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
16.03.2020.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
24.02.2020.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
05.07.2019.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2018. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
03.07.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
29.05.2019.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
14.01.2019.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
18.12.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
24.10.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
20.09.2018.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
17.07.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
25.05.2018.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
09.05.2018.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2017. godinu - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
16.01.2018.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
04.01.2018.Tip dokumentaObaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
21.12.2017.Tip dokumentaPredlog Odluke o izmeni Statuta - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
21.12.2017.Tip dokumentaSazivanje vanredne Skupštine akcionara - Elektroporcelan a.d. , Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.