Informacije izdavaoca

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD

Matični podaci

(skloni matične podatke)

Pun naziv izdavaocaHOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD
Pravni satus izdavaocaAKCIONARSKO DRUŠTVO
AdresaBRANKA BAJIĆA 9
NOVI SAD
SRBIJA
Web adresa-
Datum osnivanja08.04.2004.
Broj rešenja upisa u sudski registarBD 77693
Maticni broj08056625
PIB - poreski identifikacioni broj102376744
Tekući računi i banke kod kojih se vodeERSTE BANK AD NOVI SAD340-11009783-51
Šifra delatnosti04339
Osnovna delatnostOSTALI ZAVRŠNI RADOVI
Ime i prezime direktoraSlobodan Sladojević
Ime i prezime osobe za kontaktSlobodan Sladojević
Telefon021/547-903
Faks021/547-903
e-mailcentroslavijans@gmail.com

HOLDING CENTROSLAVIJA AD ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO EXPORT-IMPORT NOVI SAD najnovije informacije

<<|<|1|2|3|4|5|>|>>
24.03.2023.Tip dokumentaIzveštaj o preuzimanju akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
14.02.2023.Tip dokumentaMišljenje uprave u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.02.2023.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.02.2023.Tip dokumentaPonuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Tip dokumentaObaveštenje o nameri preuzimanja - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Tip dokumentaOstale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Tip dokumentaOstale informacije - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Tip dokumentaObaveštenje izdavaoca o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
21.12.2022.Tip dokumentaObaveštenje o značajnom učešću - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Tip dokumentaOdluka o pokriću gubitka - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Tip dokumentaOdluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021 godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
25.05.2022.Tip dokumentaIzveštaj sa održane Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
13.05.2022.Tip dokumentaGodišnji dokument o objavljenim informacijama - Centroslavija a.d., Novi Sad
06.05.2022.Tip dokumentaGodišnji izveštaj za 2021 godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
14.04.2022.Tip dokumentaSazivanje Skupštine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
14.04.2022.Tip dokumentaPUNOMOCJE ZA GLASANJE skupština HC - Centroslavija a.d., Novi Sad
14.04.2022.Tip dokumentaFORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU skustina HC - Centroslavija a.d., Novi Sad
14.04.2022.Tip dokumentaPREDLOZI ODLUKA skupština HC - Centroslavija a.d., Novi Sad
08.07.2021.Tip dokumentaOdluka o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka za 2020. godinu - Centroslavija a.d., Novi Sad
 
Delatnost|
Informacije izdavaoca
|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.