Korisne informacije

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Rečnik pojmova

Objašnjenje stručnih pojmova iz oblasti brokerskog poslovanja

Izvor: Beogradska berza a.d. Beograd

AKCIJA

Hartija od vrednosti koja označava udeo u kapitalu kompanije (akcionarskom društvu). Spada u vlasničke hartije od vrednosti i imaocu akcije daje svojstvo suvlasnika u kompaniji. Kao i svaka imovina, ova hartija se stiče kupovinom, a otuđuje prodajom. Po osnovu vlasništva nad kapitalom kompanije akcionar odgovara za obaveze kompanije, ali samo akcijama koje poseduje, a ima pravo i na dobit, dividendu (srazmeran deo ostvarene dobiti kompanije), kao i na likvidacioni ostatak.

AKCIJSKI FOND

Pravno lice osnovano Zakonom o Akcijskom fondu kome se prenose akcije, odnosno, udeli:

AUKCIJA

Faza trgovanja na Berzi metodom preovlađujuće cene i metodom minimalne cene. Kod metode preovlađujuće cene aukcijom se utvrđuje ona cena po kojoj se ostvaruje najveći obim prometa meren brojem akcija, a kod metode minimalne cene aukcijom se proglašava najviša cena po kojoj se kupuje paket akcija iz portfelja Akcijskog fonda.

BERZA

Organizovano tržište na kome ovlašćeni berzanski posrednici (članovi Berze) trguju određenim, standardizovanim tržišnim materijalom, po unapred poznatim pravilima, praćeno standardizovanom dokumentacijom. Berza je pravno lice organizovano kao akcionarsko društvo, koje u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata obavlja delatnost organizovanja trgovine hartijama od vrednosti (HoV) i drugim finansijskim instrumentima na berzanskom i vanberzanskom tržištu.

BELEX FIX

Jedinstveni informacioni sistem Berze u okviru kog se obavlja trgovanje. Zasnovan je na komunikaciji sa korisnicima putem FIX protokola, kome ovlašćeni korisnik pristupa putem individualnog korisničkog imena i lozinke korišćenjem sertifikata dodeljenog Korisniku sistema od strane Berze.

BERZANSKI POSREDNIK

Pravno lice osnovano po Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata sa osnovnom funkcijom posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti na organizovanom finansijskom tržištu - Berzi. U zavisnosti od načina organizacije berzanskog posrednika, ovlašćena lica za trgovanje berzanskih posrednika mogu nastupati kao: brokeri i dileri.

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|
Info
|O nama
© 2010 Convest a.d.