Naslovna

NLB Grupa

NLB Banka NLB Skupina

Poslovno okruženje

Komisija za hartije od vrednosti Centralni registar depo i kliring HoV Beogradska berza

Aktuelne teme

Obaveštenje klijentima

Obaveštavamo klijente da je BDD Convest ad Novi Sad Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti broj 5/0-23-663/5-17 od 11.04.2017. godine dobio dozvolu za proširenje delatnosti – administriranje novčanim sredstvima klijenata, a povodom toga i saglasnost na izmenu i dopunu sledećih akata: Statut brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad i Pravila i procedure poslovanja brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad.

S tim u vezi objavljeni su prečišćeni tekstovi: Pravila i procedure poslovanja brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad, Statut brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad i Pravilnik o tarifi brokersko-dilerskog društva Convest ad Novi Sad, koji stupaju na snagu dana 21.04.2017. godine.

Inormacija o uslovima trgovanja besplatnim akcijama Javnih preduzeća

Opširnije >

BDD CONVEST a.d. Novi Sad zastupa fizička i pravna, domaća i strana lica u kupovini besplatnih akcija stečenih u postupku privatizacije u skladu sa Pravilnikom o tarifi BDD Convest a.d. Novi Sad.

Usluga izdavanja obveznica

Opširnije >

Brokersko-dilersko društvo Convest a.d. Novi Sad pruža kompletnu uslugu emitovanja i prodaje dugoročnih korporativnih obveznica.

Prvi smo na srpskom finansijskom tržištu uspešno emitovali dugoročne obveznice NLB banke a.d. Beograd, koje su izdate na rok od pet godina i koje su listirane na Beogradskoj berzi. Obveznice smo prodali u primarnoj prodaji profesionalnim investitorima stranim i domaćim osiguravajućim kućama i penzionim fondovima.

 
Delatnost|Informacije izdavaoca|Info|O nama
© 2010 Convest a.d.